ROK 2018

Miesiąc  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady komunalne
pojemnik czarny
17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19
Surowce suche
poj.240l-niebieska klapa
18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20
Szkło poj.120l-zielony 23 20 22 24 19 21
Papier i tektura worki 18 17
Odpady wielkogabarytowe, elektroniczne - 31.08.2017 r.

Odbiór odpadów zielonych (w workach) - 27.11.2018 r.
(worki do pobrania w Urzędzie Gminy w m-cu X i XI)


Punkt odbioru zużytego sprzętu RTV, AGD na terenie gminy Dziadowa Kłoda:
Dalborowice, ul.Namysłowska 41, tel. 605-541-605,605-213-831
Poniedziałek - piątek 8:00 do 16:30; Sobota 8:00 do 14:00