Prospekt organowy - barokowy ok. poł. XVIIIw.

Organy wykonano w 1871 r., co uwidocznione zostało m.in. na piszczałce z głosu Portunał: C' Portunal 8' Reesewitz 1871. Instrument doskonale mieści się w czasie gdy działał w Oleśnicy Gottlieb Anders (ur. 3 V 1833, zm. 7 VIII 1894). Jemu właśnie Ludwig Burgemeister w pracy "Der Orgelbau in Schleisen" 1973r.,s.122, przypisuje budowę tego instrumentu.
Traktura mechaniczna. Znakomicie wykonane mechaniczne połączenie między manuałami, zwane Pedal-Coppel. Wiatrownice dwie - głosy należące do klawiatur ręcznych ustawione są na wspólnej, wewnątrz przedzielonej, opatrzonej dwiema komorami klapowymi. Stół gry wbudowany w cokół pod ozdobnym prospektem, liczy dwie klawiatury ręczne o skali C-c3 (po 49 klawiszy każda) i klawiaturę nożną - C-c1 (25 klawiszy). Klucze rejestrowe znajdują się po dwóch stronach klawiatur: po prawej stronie dla głównej pierwszej klawiatury, po lewej zaś dla manuału II i pedału. Oprócz wskazanych, występują także rejestry dodatkowe: łączniki, dzwonek na kalikantów, wypuszczanie powietrza po skończonej grze. Zespół brzmienia znajduje się na wiatrownicach, dla manualu bezpośrednio za prospektem i dla pedału, w głębi, poniżej. Piszczalki manuałowe ustawione są według schematu: strona C i strona Cis.

Od roku 2003 do 2006 były prowadzone prace konserwatorskie przy organach przez Arton z Kępna (wykonawcę wszystkim serdecznie ODRADZAMY - co roku ciągłe obietnice zakończenia prac-oczywiście niezrealizowane).
W październiku 2005 odrestaurowano obudowę prospektu organowego przez inną firmę - szybko i fachowo
Rok 2007 - inna firma organmistrzowska przejęła dokończenie remontu


Przed rozpoczęciem remontu - rok 2003


Restauracja prospektu organowego - wrzesień 2005


2006