Radzowice
Ołtarz główny - wczesnobarokowy o cechach ludowych z 1673r. sygn. przez W.Smoliusa.

przed renowacją
po renowacji w 2010 r.