W dniu 23.09.2012 odbyło się zakończenie sezonu motocyklowego 2012.
- Msza św. w kościele w Radzowicach


- uroczysta parada dookoła gminy
- piknik przy GOK w Dziadowej Kłodzie