Kościół p.w.Św.Trójcy w Radzowicach

Adres:
Parafia Rzymskokatolicka w Dziadowej Kłodzie
ks. Tadeusz Siwczyński
ul. Kościelna 2
56-504 Dziadowa Kłoda
Tel: 62-7851823
WWW: parafiadziadowakloda.pl
Msza:
- niedziela i święta o godz. 9:30.

Konto bankowe
dla wpłat na kościół w Radzowicach:
98 95841076 2007 0700 5389 0002