Dożynki Gminne 2007
odbyły się w Radzowicach w dniu 9 września 2007

Program uroczystości: