Radzowice
Ambona barokowa - z 2 poł. XVIIIw. koszowa, wieloboczna, z baldachimem.

przed renowacją
po renowacji w 2011 r.