Ochotnicza Straż Pożarna Radzowice
Strona OSP na Facebook
Gminne zawody sportowo-pożarnicze 30.06.2013
Wręczenie Sztandaru 30.05.2015
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 27.09.2015

Historia OSP
Już w 1948 powstaje jedna z najbardziej wyróżniających się i zasłużonych organizacji – Ochotnicza Straż Pożarna w Radzowicach.
Dokumentów historycznych w związku z powstaniem straży nie udało się odnaleźć. Jednak na podstawie wywiadów środowiskowych, prywatnych zdjęć rodzinnych oraz wspomnień najstarszych mieszkańców stwierdza się, że rok 1948 jest udokumentowaną datą powstania straży. Do opisu historycznego OSP w Radzowicach zdjęcia udostępniła p. Stefania Polewka, która również udzieliła szczegółowych wspomnień z dawnych lat. Do wywiadów przyczynili się również m.in. Wanda Kamińska, Genowefa Łach, Władysława Kowalska, Zenon Krzywiński, Karol Mazur, Mieczysław Polewka, Kamila Wilczek. Na tej podstawie ustalono, że OSP w Radzowicach rozpoczęła działalność w 1948 i pierwszym prezesem był Józef Idczak oraz Stefan Mielczarek jako naczelnik straży.
W kronikach szkolnych istnieją zapisy ogólne, że we wsi istniej OSP, a jej członkowie czynnie przyczyniają się do zabezpieczania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, biorą udział w różnych pracach społecznie użytecznych i budowlanych jakie wykonywano we wsi.
Wg wspomnień mieszkańców, jak i zapisków szkolnych, stwierdza się że straż uczestniczyła w budowie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w latach 1957-58, 1963-64 i 1974-76. Członkowie straży wspomagali rozbudowę szkoły podstawowej w latach 1956-60 i 1969-70. Ponadto włączali się w prace remontowe przy istniejącym kościele.
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzowicach na przestrzeni lat organizowała zabawy strażackie. Strażacy byli współorganizatorami dożynek wiejskich. Uczestniczyli w różnych uroczystościach świeckich o charakterze patriotyczno-historycznym, jak i w uroczystościach kościelnych.
W wywiadach społecznych potwierdza się, że w okresie 67 lat sołtysi wsi ściśle współpracowali ze strażakami. Z organizacją strażacką współpracowało Koło Gospodyń Wiejskich w Radzowicach oraz Komitet Rodzicielski i Rada Rodziców przy istniejącej szkole podstawowej.
Były dyrektor szkoły i nauczyciel w latach 1972-2003 – Witold Fuchs potwierdza, że OSP w Radzowicach była wiodącą organizacją we wsi, czynnie wspierającą szkołę i jej mieszkańców.
W pamięci pozostały czyny społeczne, udział w kontrolach przeciwpożarowych i czystości gospodarstw rolnych, uczestnictwo w gaszeniu pożarów we wsi, uczestnictwo w akcjach przeciwpowodziowych, organizowanie zawodów i pokazów strażackich, pomoc przy organizowaniu biwaków szkolnych i obozów harcerskich.
Najstarsze zapisy w kronice szkolnej dotyczące OSP pochodzą z 13.10.1949 - „w świetlicy Straży Pożarnej w Radzowicach odbyła się uroczystość związana z przyjaźnią polsko-radziecką” oraz z 30.05.1959 - „w świetlicy Straży Pożarnej odbyła się akademia z okazji Święta 1 Maja”. Wspomnieć należy również o pokazie sprawności pożarniczej podczas turnieju wsi Radzowice-Ślizów 11.06.1970 i o pokazie sprawności pożarniczej podczas turnieju wsi Radzowice-Miłowice odbytego w Dziadowej Kłodzie 5.06.1987.
Strażacy zabezpieczali bezpieczeństwo przy organizacji uroczystości wiejskich, gminnych i powiatowych oraz kościelnych, m.in. dożynki wiejskie, gminne, powiatowe, święta gminy, festyny szkolne, Boże Ciało, Wielkanoc, Nawiedzenie Cudownego Obrazu MB Jasnogórskiej.
Do zasłużonych członków OSP i działaczy społecznych należy zaliczyć: śp. Józefa Idczaka, Stefana Mielczarka, Jana Krzywińskiego, Karola Polewkę, Stanisława Kamińskiego, Stanisława Łacha, Józefa Łacha, Feliksa Bednarka, Henryka Żurawa, Józefa Wilczka, Jana Mielcarka, Stanisława Krowiarza
W działalności OSP do zasłużonych i wyróżnianych druhów strażaków należy zaliczyć: Karola Mazura, Jana Skubisa, Mieczysława Polewkę, Janusza Łacha, Dariusza Plutę, Tomasza Ostafińskiego, Arkadiusza Wilczka, Wiesława Zawieruchę, Mieczysława Łacha i wielu innych z młodszego pokolenia.
W historię naszej straży wpisał się były wójt gminy Tadeusz Ziółkowski, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego przez ponad 20 lat.
W dokumentach archiwalnych Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sycowie są zawarte dokumentacje gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, z których wynika że drużyny OSP z Radzowic uczestniczyły od lat w organizowanych zawodach uzyskując dobre miejsca i wyróżnienia.
W rejestrach odznaczeń znajdujących się w dokumentach Zarządu Gminnego stwierdza się, że na przestrzeni minionych lat wielu druhów było odznaczonych m.in. srebrnymi i brązowymi medalami oraz odznakami wzorowego strażaka.
Szczególną aktywnością wyróżniają się drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt oraz seniorów podczas zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych w latach 2009-14. Wtedy OSP Radzowice w różnych kategoriach zdobywało I, II, III miejsca oraz była uczestnikiem zawodów wojewódzkich w Złotoryi.
Zdobyte puchary i dyplomy potwierdzają aktywną działalność całej jednostki OSP w Radzowicach.
Chlubą wszystkich mieszkańców wsi jest to, że sala wiejska i pomieszczenia straży wraz z wieżą oraz sprzęt gaśniczy jest sprawny i w pełnej gotowości.
Na przestrzeni dawnych i obecnych lat widać ciągłą służbę strażaków na rzecz całej społeczności wiejskiej i współpracy z innymi jednostkami OSP dla dobra Gminy Dziadowa Kłoda.
W 67 rocznicę istnienia OSP w Radzowicach Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru funduje dla OSP w Radzowicach Sztandar jako wyraz najwyższego uznania za wieloletnią służbę wszystkich druhów i osób wspierających, którzy pracowali dla dobra organizacji w rozwijaniu kultury, sprawności fizycznej i bezpieczeństwa mieszkańców.