Church in Radzowice

Address:
Parafia Rzymskokatolicka w Dziadowej Kłodzie
Priest: Tadeusz Siwczyński
ul. Kościelna 2
56-504 Dziadowa Kłoda
POLAND
Tel: +48627851823
Mass:
- Sundays and holidays at 9:30 am.

Account number
for payments to the church in Radzowice
(iban): PL98958410762007070053890002