Authorities
Mayor: Ostry Mirosław
Village council: Sebastian Dybul, Iwona Krzywińska, Sylwia Kozak, Dariusz Pluta, Sylwester Sędkowski.

Education
Basis School led by Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice - charitable organization
Account number (iban) PL95889000010032620120090001
class 1 to 3 and 0, Older children delivered to the school in Dziadowa Kłoda.

Culture
Group sing folk-song and convivial-song "Radzowiczanie".

Sport
Football Team.

Trade
> Shop - Radzowice 32b

Church
Priest: Tadeusz Siwczyński
(Parish: ul. Kościelna 2, 56-504 Dziadowa Kłoda. POLAND. Tel: +48 627851823)
Mass - Sundays and holidays at 9:30 am.
Account number for payments to the church in Radzowice (iban): PL98958410762007070053890002